Należy dokonać wyboru sposobu logowania użytkownika na tym komputerze  ? 
Logowanie standardowe  ? 
Logowanie kartami  ?